Skript Minecraft Kullanışlı Envanter Skripti

Grandekinoks

Takım Lideri
Team Oyun360
Mesajlar
66
Tepki puanı
7
Puanları
1,062

Minecraft Envanter Skripti​


Envanter skripti istediğiniz bir oyuncunun envanterini
görmenize ve oyuncunun üstündeki seti görmenize yarar.


Skript Çalışması İçin Gerekli Pluginler​

Skript
TuSKe


Skript Ekran Görüntüsü​


minecraft-envanter-skripti.png

minecraft-envanter-skripti2.png

minecraft-envanter-skripti3.png

minecraft-envanter-skripti4.png

Kodlar​

options:
perm: env.admin #Komutları kullanmak için gerekli olan yetki
noperm: &cMalesef, bu komutu kullanmak için yetkiniz yok. #Komutu kullanmak isteyen kişinin yetkisi yok ise iletilen mesaj
arg: &cBir oyuncu belirtiniz.

command /envanter [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
if arg 1 is set:
set {_p} to "%arg%" parsed as player
open virtual chest with size 1 named "&6%arg% &eOyuncu Menüsü" to player
make gui slot 2 of player with book named "&4&l♥ &6Envanter &4&l♥" to run player command "/einv %arg%"
make gui slot 6 of player with iron chestplate named "&4&l♥ &eArmor &4&l♥" to run player command "/earmor %arg%"
make gui slot 4 of {_p} with skull of ("%arg%" parsed as an offline player) named "&6&l%arg% &eIşınlan" to run player command "/eisinla %arg%"
stop
else:
send "{@arg}" to player
stop
command /eisinla [<offlineplayer>]:
permission: {@perm}
permission message: {@noperm}
trigger:
if arg 1 is set:
execute console command "gamemode 3 %player%"
teleport player to arg
send "&eBaşarıyla &6%arg% &eAdlı oyuncuya ışınlandınız." to player
send "&aHayalet modundasınız." to player
send "&aHayalet modundan çıkış yapmak için &e/ih &aYazınız." to player
stop
else:
send "&cOyuncu belirtiniz." to player
stop
command /ih:
permission: {@perm}
permission message: {noperm}
trigger:
send "&aHayalet modundan çıkış yapılıyor.." to player
wait 2 second
send "&aHayalet modundan çıkış yapılıyor..." to player
wait 2 second
send "&aHayalet modundan çıkış yapılıyor...." to player
wait 3 second
send "&cHayalet modundan çıkış yapıldı!" to player
execute player command "itemizle"
execute console command "gamemode 0 %player%"
send "&cSpawn'a yönlendiriliyorsunuz!" to player
execute player command "spawn"
stop
command /earmor [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
open virtual chest with size 1 named "&6%arg%" to player
set {armor.%arg 1%.1} to helmet of arg 1
set {armor.%arg 1%.2} to chestplate of arg 1
set {armor.%arg 1%.3} to leggings of arg 1
set {armor.%arg 1%.4} to boots of arg 1
make gui slot 0 of player with {armor.%arg 1%.1} to do nothing
make gui slot 1 of player with {armor.%arg 1%.2} to do nothing
make gui slot 2 of player with {armor.%arg 1%.3} to do nothing
make gui slot 3 of player with {armor.%arg 1%.4} to do nothing
make gui slot 7 of player with book named "&eYenile" to run player command "/earmor %arg%"
make gui slot 8 of player with redstone named "&cGeri" to run player command "/envanter %arg%"
stop
command /einv [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
open the arg-1's inventory for the player
stop
command /itemizle:
permission: {@perm}
permission message: {@noperm}
trigger:
loop 200 times:
send "&6" to player

options:
perm: env.admin #Komutları kullanmak için gerekli olan yetki
noperm: &cMalesef, bu komutu kullanmak için yetkiniz yok. #Komutu kullanmak isteyen kişinin yetkisi yok ise iletilen mesaj
arg: &cBir oyuncu belirtiniz.

command /envanter [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
if arg 1 is set:
open virtual chest with size 1 named "&6%arg% &eOyuncu Menüsü" to player
make gui slot 3 of player with book named "&4&l♥ &6Envanter &4&l♥" to run player command "/einv %arg%"
make gui slot 5 of player with iron chestplate named "&4&l♥ &eArmor &4&l♥" to run player command "/earmor %arg%"
stop
else:
send "{@arg}" to player
stop

command /earmor [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
open virtual chest with size 1 named "&6%arg%" to player
set {armor.%arg 1%.1} to helmet of arg 1
set {armor.%arg 1%.2} to chestplate of arg 1
set {armor.%arg 1%.3} to leggings of arg 1
set {armor.%arg 1%.4} to boots of arg 1
make gui slot 0 of player with {armor.%arg 1%.1} to do nothing
make gui slot 1 of player with {armor.%arg 1%.2} to do nothing
make gui slot 2 of player with {armor.%arg 1%.3} to do nothing
make gui slot 3 of player with {armor.%arg 1%.4} to do nothing
make gui slot 7 of player with book named "&eYenile" to run player command "/earmor %arg%"
make gui slot 8 of player with redstone named "&cGeri" to run player command "/envanter %arg%"
stop

command /einv [<player>]:
permission: env.admin
permission message: {@noperm}
trigger:
open the arg-1's inventory for the player
stop